Korytarz życia i jazda na suwak. Sejm na ostatniej prostej ws. zmian

Jazda na suwak, obowiązkowe tworzenie korytarza życia – to najważniejsze zapisy procedowanej przez Sejm ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizację właśnie przekazano do trzeciego czytania. Przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia.